O firmie

Misja

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorstw w zapewnieniu im dostępu do właściwych pozycji magazynowych, we właściwym miejscu i właściwym czasie, eliminując jednocześnie straty i nadmierne koszty. Zakłady na całym świecie adoptują system SPM-PPE jako część swoich „Najlepszych Praktyk”, poprzez inicjatywy „Lean” i „Six Sigma” z uwagi na istotne oszczędności kosztów i podniesienie produktywności, jakie ten system ze sobą niesie.

Wizja

Stać się cenionym i rozpoznawanym partnerem dla naszych obecnych i przyszłych klientów w ich drodze do zwiększenia produktywności i redukcji kosztów.

Nasze Wartości

Zaufanie oraz partnerstwo

Tworzymy środowisko pracy, w którym nawzajem sobie ufamy. Polegamy na współpracownikach, wiedząc iż powierzone im zadania będą zrealizowane bez konieczności sprawdzania ich pracy. Tworzymy relacje z naszymi klientami oparte na zaufaniu i partnerstwie.

Szybkość działania

Rozumiemy dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, w których funkcjonują nasi klienci i dlatego wiemy, że tylko szybka i efektywna odpowiedź na potrzeby naszych klientów przynosi najlepsze efekty.

Wiarygodność

Pracujemy tak, aby zasłużyć na miano osób wiarygodnych, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Musimy podążać za tym co mówimy i jednocześnie dotrzymywać terminów, do których się zobowiązujemy.

Ciągłe doskonalenie i praca nad sobą

Ciągłe doskonalenie i praca nad sobą ma decydujące znaczenie w rozwoju nas samych i naszej organizacji. Poprzez naukę i szkolenia rozwijamy swoje umiejętności wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów.

Zespół SPM

foto2