Dlaczego Vending Przemysłowy?

Spółka SPM zajmuję się vendingiem przemysłowym, systemem zapewniającym stały dostęp do niezbędnych materiałów we właściwym miejscu i czasie.

1. Dlaczego maszyny vendingowe stoją w halach produkcyjnych?

Dlatego, że sprzedają napoje, kawę i batony…. ale także, ponieważ: Pracodawca ma obowiązek lub także potrzebę udostępniania w sposób ciągły niektórych materiałów i środków. Maszyna pracuje 24 godziny przez 7 dni, a raporty pobrań można generować wedle potrzeb. Maszyny mogą wydawać środki ochrony osobistej, części zamienne do maszyn, środki higieniczne i wyposażenie apteczki sanitarnej, inne materiały (lub narzędzia, itp.). Pracodawca może nie zajmować się czynnościami nie tworzącymi wartości dodanej, a koniecznymi w realizowanych procesach.

2. Jaki jest skutek zmiany?

Pracownicy traktują pobrania materiałów z maszyny vendingowej jak zakupy. Pobranie z maszyny kosztuje, jak baton czy napój, a wydanie przez kolegę z magazynu jest tylko obowiązkiem. Pracownicy używają materiały wydawane przez maszynę po gospodarsku, między innymi z powodu świadomości rejestracji pobrań na osobiste, zabezpieczone konto, odwrotnie niż anonimowe wydania „na szafkę”. Prawdziwa prewencja – mniejsze ryzyko wypadków, ważny argument w przypadku kontroli urzędowych, audytów systemowych i finansowych.

3. Czy to się opłaca?

W zależności od wybranego wariantu można różnie szacować i przewidywać oszczędności. Jeżeli w danej organizacji tylko jeden pracownik w miesiącu zajmuje się tym, co zastąpi maszyna, to biorąc pod uwagę średnia płacę w przemyśle w Polsce, w drugim roku maszyna jest zamortyzowana. Nie licząc zmniejszonego zużycia materiałów (do 30%), kosztów finansowania zapasów, redukcji kosztów przestojów, oczekiwania i administracji.

4. Wzrost produktywności:

Redukcja zużycia i kosztów – stop marnotrawstwu i nadużyciom. Lepsze zarządzanie magazynem – szybka wymiana asortymentu i mniejszy koszt utrzymania zapasu, widoczne materiały wolnorotujące, brak postojów i awaryjnych zakupów, redukcja czasu obsługi magazynów i administracji. Zdecentralizowana obsługa pracownika w miejscu pracy – eliminacja przestojów, wędrówek i czasu wydania materiału. Efektywne wykorzystanie czasu pracy kadry kierowniczej – zajmującej się sprawami ważnymi dla procesu głównego. Możliwość redukcji ilości zamówień i ułatwienie pracy działu zakupów. Całodobowa dostępność przy niższych kosztach obsługi. Łatwe ponowne wprowadzenie do obiegu narzędzi, części zamiennych po regeneracji.

5. Oferta SPM:

Spółka dostarcza maszyny vendingowe, dostosowane do wydawania materiałów według specyfikacji klienta, dostarcza serwis maszyn, finansowanie zakupu oraz wsparcie IT. Dostarcza certyfikowane środki ochrony osobistej (ŚÓO) do załadowania maszyn, na życzenie klienta. Dostarcza części zamienne według potrzeb klienta do zapełnienia maszyn vendingowych. Dostarcza również usługę uzupełniania maszyn przez swojego pracownika.

6. Oferta SPM plus:

Spółka dostarcza usługę outsourcingu części zamiennych do utrzymania ruchu, łącznie z przejęciem zapasów klienta.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół SPM